Czench USA
Jednotné ?e?ení pro publikaci produktových specifikací.

gif动态图出处第900期宝贝

Genicad poskytuje katalogová ?e?ení, která obsahují pokro?ilé parametrické CAD modelování a mno?ství dal?ích nástroj? vytvo?ených pro u?ivatele k vyhledání a nakonfigurování produkt? rychleji a efektivněji ne? kdykoli d?íve.

P?IDEJTE SE K NÁM

P?ední poskytovatel
eCatalogových ?e?ení

NTN Schneider Electric? Swagelok®

gif动态图出处第900期宝贝

Jako pobo?ka firmy ThomasNet®, je Genicad podporován vedoucím poskytovatelem eCatalog?, informací o produktech a marketingových ?e?eních pro výrobce a pr?myslové dodavatele.

Genicadu dodává ?e?ení obsahující bohaté produktové informace skrze 2D a 3D výkresy, CAD/BIM/PPM soubory a dále specifikace, výkonnostní data a mnoho dal?ího. V?e zabaleno v dynamickém parametrickém databázově zalo?eném systému.

Výsledkem je lep?í a rychlej?í tok informací k va?im zákazník?m, generování potenciálních klient? a nástroj, který bude r?st s va?ím obchodem.

Intergraph® Autodesk Autocad
Spolupracujeme s těmi nejlep?ími
© 2018 Thomas Publishing Company. All rights reserved. See Terms and Conditions or Privacy Statement.ThomasNet® Is A Registered Trademark Of Thomas Publishing Company.Sitemap
^